Close

Visser Bearda Stichting

Ate Visser was architect-aannemer in Hempens. Hij vervulde een belangrijke positie in het dorpsleven. Zijn vrouw Reintje Visser Bearda trad minder op de voorgrond. Zij heeft bij legaat een fonds gesticht waarvan het verenigingsleven van het dorp nog steeds profiteert. Voor informatie over de stichting kijk op:

Website Visser Bearda Stichting

Contactpersoon tussen Doarpsbelang en Visser Bearda Stichting


Gé van Zaane

058-2883229