Close

AED

De AED is in het leven geroepen om iemand met hartfalen hulp te kunnen bieden voordat de hulpdiensten aanwezig zijn. Een negentiental bewoners van de beide dorpen zijn bereidt bevonden om  de AED te bedienen. Zij volgen hiervoor 1 maal per jaar een (opfris)cursus die in de Bining gegeven wordt door een professionele instructeur.

Ook wordt de werking van de  AED 1 maal per jaar gecontroleerd door een gespecialiseerd bedrijf.

De AED is geplaatst aan de gevel van de garage van Skoalledyk 20A in Hempens.

Ook is er nog een AED aanwezig  op Hiddemastate Suderbuorren 4 in Hempens.

Wilt U ook als vrijwilliger in Hempens Teerns bij de AED aangemeld worden? Dan kunt U altijd contact opnemen met onderstaande contactpersonen.

Contact


Foppe van der Hoek

0615006457