Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/doc/www.hempensteerns.nl/www/wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 59

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/doc/www.hempensteerns.nl/www/wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 78
Ligplaatsen Doarpsfeart
Close

Ligplaatsen Doarpsfeart

De Doarpsfeart is gemeentelijk eigendom en is in onderhoud bij de gemeente Leeuwarden.

De manier van toewijzing van de ligplaatsen is besloten in de Algemene Ledenvergadering van Doarpsbelang Himpens -Tearns op 8 september 2011. Tevens is in deze vergadering besloten om een commissie Doarpsfeart in te stellen en een huishoudelijk reglement op te stellen met regels voor het gebruik van de ligplaatsen.

Het gebruik van de ligplaatsen is toegestaan volgens onderstaande regels:

 • De ligplaatsen zijn toegewezen aan bewoners van de adressen Skoalledyk 16 tot en met 38.
 • In afwijking op het besluit van de Algemene Ledenvergadering heeft de gemeente Leeuwarden aangegeven dat het niet toegestaan is andere personen dan wonend op bovengenoemde adressen, gebruik te laten maken van de ligplaatsen. Dit in verband met commerciële concurrentie elders in de gemeente.
 • Aan het gebruik van de ligplaatsen zijn geen kosten verbonden.
 • Het is alleen toegestaan om aan te leggen aan de zijde van de Skoalledyk.
 • Het is niet toegestaan om aan te leggen in de zwaaikom ter hoogte van Skoalledyk 38.
 • Het is niet toegestaan om aan te leggen in het gedeelte van de Nauwe Greuns tot en met ’t Swaaiplak ter hoogte van Skoalledyk 16.
 • Het is niet toegestaan om eigen aanlegvoorzieningen te maken op de wal, in de damwand of in de Doarpsfeart. In aanlegvoorzieningen wordt voorzien door de commissie.
 • De afmeting van de ligplaats bedraagt maximaal 8,50 meter lengte en 2,75 meter breedte.  Dit in verband met het garanderen van een vrije doorvaart voor boten van deze afmetingen.
 • Het is in de Doarpsfeart alleen toegestaan om klein onderhoud uit te voeren aan de boot.
 • Iedere gebruiker is verplicht om zijn of haar ligplaats en boot netjes te houden.
 • Het gebruik van de ligplaats is op eigen risico. De commissie Doarpsfeart Doarpsbelang en de gemeente Leeuwarden zijn niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan de boot.
 • Toezicht op naleving van het huishoudelijk reglement vindt in beginsel plaats door alle leden van Doarpsbelang en inwoners van Hempens en Teerns.
 • Als contactpersoon naar Doarpsbelang en de gemeente functioneert een commissie Doarpsfeart, die valt onder Doarpsbelang. De commissie bestaat uit minimaal drie personen van de adressen Skoalledyk 16 tot en met 38. De namen zijn bekend bij Doarpsbelang en via de Algemene Ledenvergadering.
 • De commissie vergadert zo vaak als nodig is, maar minimaal één maal per jaar.
 • Verslaglegging vindt plaats in de Algemene Ledenvergadering van Doarpsbelang.
 • Er is geen maximale zittingsduur van leden van de commissie. De rol van de commissie is aanspreekpunt en ze is gerechtigd om actie te ondernemen bij het niet naleven van dit reglement in overleg met het bestuur van Doarpsbelang. Indien sprake is van niet naleven van de regels uit dit huishoudelijk reglement, zal deze persoon in de eerste plaats worden aangesproken door de commissie om dit wel te doen. In de tweede plaats volgt een schriftelijke waarschuwing tot naleving en in de derde plaats volgt contact met de gemeente die als eigenaar van de Doarpsfeart en de kade gerechtigd is om juridische stappen te ondernemen.

Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de ligplaatsen onder voorwaarde van naleving van dit huishoudelijk reglement. Het reglement is kenbaar gemaakt door verspreiding huis aan huis aan de Skoalledyk, door plaatsing op de website www.hempensteerns.nl en door plaatsing in de Brêgenijs.

Hempens, mei  2013.

Contact


Martijn Gerkes