Close

Toanielselskip Oefening Kweekt Kunst

OKK Hempens is een ambitieuze toneelvereniging opgericht in 1914. De leden van OKK brengen ieder jaar, met behulp van een regisseur, een fries toneelstuk in dorpshuis de Bining op de planken.  De repetitie avonden zijn maandag en donderdag.

Het bestuur bestaat uit: Sipke Steensma, Ida Beek, Jos Braams, Mina Woudstra en Monica van der Weij.

Bekijk onze Facebookgroep.

Contact


Monica van der Weij

058 – 2152728