Close

Doarpsbelang Himpens-Tearns

In de statuten van Doarpsbelang staat : De vereniging stelt zich ten doel zonder winstoogmerk de belangen van de dorpen Himpens en Tearns en die van haar inwoners te behartigen in de meest brede zin van het woord. De vereniging tracht dit doel te bereiken door :

  • het houden van vergaderingen en andere activiteiten;
  • het in contact treden met bevoegde instanties en het onderhouden van dat contact en;
  • het ontwikkelen van enige andere werkzaamheid die dient ter verhoging van het welzijn van de dorpen Himpens en Tearns en dat van haar inwoners.

Het bestuur probeert, met behulp van verschillende werkgroepen, deze doelstelling vorm te geven door het organiseren van ledenvergaderingen en thema-/info avonden, regelmatig overleg met de gemeente en andere instanties, het uitgeven van dorpskrant ‘Brêgenijs’, het onderhouden van de website Hempens-Teerns en de Facebook pagina en het ontwikkelen van verschillende projecten die de leefbaarheid binnen de dorpen bevorderen.

Download huishoudelijk reglement 

Contact


Petra van der Meer

doarpsbelanghimpenstearns@

gmail.com

06 15100340