Close

IJsclub Lyts Begjin

Sinds 1909 bestaat er in Hempens-Teerns een ijsclub. 

De IJsclub kent geen leden, het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

De ijsbaan in Hempens is onze belangrijkste uitvalsbasis. Hier hebben we verlichting en een keet voor de verkoop van koek en zopie. We organiseren activiteiten op het natuurijs in en rondom de dorpen. Door een kleine bijdrage van elke deelnemer zijn de activiteiten kostendekkend.

Ons programma bestaat uit kleinschalige activiteiten, waarbij de kinderen uit Hempens, Teerns en Zuiderburen een belangrijke plek innemen.

Er is een samenwerking verband met de IJswegencentrale Leeuwarden. Bij voldoende ijsdikte zal, in samenwerking met de IJswegencentrale, er op de Tearnserwielen een baan geveegd worden.

Contact


Tys de Boer

0624715132