Close

Amfitheater

De werkgroep amfitheater organiseert activiteiten in het amfitheater aan het water in Hempens.  (aan het eind van de Suderbuorren). De activiteiten zijn laagdrempelig, zoveel mogelijk akoestisch en voor alle inwoners van Hempens-Teerns en andere belangstellenden. De activiteiten vinden  plaats in de lente en (na) zomer. Leuke ideeën zijn welkom.

Contact


Sytske Aalders