Close

Bezoekersinformatie

De dorpen

Hempens-Teerns is met 226 inwoners de kleinste woonkern in het buitengebied van de gemeente Leeuwarden. Het waren oorspronkelijk twee kerkdorpen, die in 1603 werden gecombineerd. Naast de bebouwing rond de kerk en brug (Nauwe Greuns) woont de bevolking verspreid op boerderijen en in enkele losse huizen. Tussen het Van Harinxmakanaal en Hempens-Teerns heeft de gemeente de wijk ‘Zuiderburen’ gebouwd. Hoewel Hempens-Teerns tegen Zuiderburen aanligt, heeft het duidelijk een eigen, dorpse identiteit. De suburbanisatiegolf is grotendeels aan het dorp voorbij gegaan.

Vlag van Teerns

Vlag van Hempens

De dorpsvlag van Hempens wordt gedomineerd door twee horens van ossen. Dit is een verwijzing naar de oude ‘ossenbrug’, waar de boeren van Hempens hun vee over dreven. Het dorp wil in de toekomst de os nog veel meer gebruiken als symbool.  Opmerkelijk is verder dat in het Oud Fries het begrip brug nagenoeg hetzelfde wordt gespeld en uitgesproken als in het (oud) Engels.