Close

17 januari 2017

100 jaar Doarpsbelang:

Bij het vieren van het 100-jarig bestaan van Doarpsbelang kijken we niet alleen terug in de tijd, maar ook vooruit. Aan verschillende dorpsbewoners vroegen we hun licht eens te laten schijnen over de komende vijfentwintig jaar. Hoe zullen Himpens en Tearns er dán uitzien ? Welke veranderingen hebben zich in het jaar 2042 voltrokken ?

Een paar opmerkelijke citaten uit die interviews (de volledige tekst verschijn in het speciale Jubileumnummer van Brêgenijs dat begin maart 2017 verschijnt.)

“Ús doarpkes Himpens en Tearns bestean ek oer fiifentweintich jier noch. Dêr fjochtsje wy foar.”

“Voor het eerst in haar geschiedenis beschikt Tearns in 2042 zelfs over een kleine basisschool.”

“It begryp mienskip yn 2042 sil in hiele oare ynfolling krigen hawwe. Dêroer bin ik wier net optimistysk stimd”.

“Doarpsminsken binne der oer 25jier net mear.”